Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

www.domdlugosza.sandomierz.org

Apostoł Paweł uczy nas,

że „niewidzialne przymioty Boga stają się zrozumiałe”dzięki „rzeczom widzialnym”,

że „to, co niewidzialne” można dostrzec dzięki poznaniu obrazu rzeczywistości widzialnych” 

 


(Orygenes, Komentarz do Pieśni nad Pieśniami,

przeł. S. Kalinkowski) 

14 stycznia 2020
W związku z rozpoczętym w Diecezji Sandomierskiej Kongresem Eucharystycznym w zakładce Z kolekcji Muzeum będziemy prezentować zabytki ukazujące Ofiarę Eucharystyczną. Niektóre z nich zostaną zaprezentowane na przygotowywanej przez nasze muzeum wystawie zatytułowanej Nie
14 stycznia 2020
Matka Boża Hodegetria, Ikona z początku XVI w. (?), Moskwa( ?), tempera na podłożu drewnianym, nimby oraz tło z ornamentyką renesansową, odciskane w gipsie, złocone. W zbiorach Muzeum Diecezjalnego od 1905 r. Ikona
11 stycznia 2020
"...A w naszej ziemi Sandomierskiej wszędzie manifestowano uczucia patriotyczne obchodami, zaproszeniami na nabożeństwa w intencji Ojczyzny i poległych, sypano kopce, stawiano na nich zwykłe krzyże, do których na spojeniu przypinano cierniowe wieńce". Ksiądz
21 grudnia 2019
  Pragniemy przekazać Państwu najlepsze życzenia radosnych i błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego. Wyrażamy podziękowanie za okazywaną życzliwość. Z wyrazami szacunku W imieniu własnym i współpracowników Ks. Andrzej Rusak Dyrektor Muzeum Diecezjalnego

Godziny otwarcia: 

sezon zimowy: (od 16 X do 30 IV ) od wtorku do soboty: 9.00 - 15.30
                                                                  niedziele i święta: 13.30 - 15.30 (ostatnie wejście o 15.00) 

       sezon letni: (od 1 V do 15 X)     od wtorku do soboty: 9.00 - 16.30 

                                                                 niedziele i święta:  13.30 - 16.30 (ostatnie wejście o 16.00)

 copyright © 2001 - 2019 MAGNUM Bartosz Cebula & Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu