Godziny otwarcia:

sezon zimowy: (od 16 X do 30 IV ) od wtorku do soboty: 9.00 - 15.30
                                                                  niedziele i święta: 13.30 - 15.30 (ostatnie wejście o 15.00) 

       sezon letni: (od 1 V do 15 X)     od wtorku do soboty: 9.00 - 16.30 

                                                                 niedziele i święta:  13.30 - 16.30 (ostatnie wejście o 16.00)

 copyright © 2001 - 2021 MAGNUM Bartosz Cebula & Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

www.domdlugosza.sandomierz.org

Apostoł Paweł uczy nas,

że „niewidzialne przymioty Boga stają się zrozumiałe”dzięki „rzeczom widzialnym”,

że „to, co niewidzialne” można dostrzec dzięki poznaniu obrazu rzeczywistości widzialnych” 

 


(Orygenes, Komentarz do Pieśni nad Pieśniami,

przeł. S. Kalinkowski) 

02 marca 2021
   Na Dzień Kobiet... o dwóch artystkach z Diecezji Sandomierskiej, o których pamięć przetrwała dzięki pasji kolekcjonerskiej ks. Jana Wiśniewskiego. W Muzeum Diecezjalnym zachowały się pamiątki związane z rodziną Potkańskich herbu Brochwicz, dziedziców Potworowa
29 stycznia 2021
        Święto Ofiarowania Pańskiego przeżywany w Kościele jako Dzień Życia Konsekrowanego, który kieruje naszą uwagę na znajdujące się w Sandomierzu  klasztory: Sióstr Miłosierdzia zwanych Szarytkami, Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, Sióstr Franciszkanek, Sióstr