Godziny otwarcia:

sezon zimowy: (od 16 X do 30 IV ) od wtorku do soboty: 9.00 - 15.30
                                                                  niedziele i święta: 13.30 - 15.30 (ostatnie wejście o 15.00) 

       sezon letni: (od 1 V do 15 X)     od wtorku do soboty: 9.00 - 16.30 

                                                                 niedziele i święta:  13.30 - 16.30 (ostatnie wejście o 16.00)

 copyright © 2001 - 2021 MAGNUM Bartosz Cebula & Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

www.domdlugosza.sandomierz.org

Apostoł Paweł uczy nas,

że „niewidzialne przymioty Boga stają się zrozumiałe”dzięki „rzeczom widzialnym”,

że „to, co niewidzialne” można dostrzec dzięki poznaniu obrazu rzeczywistości widzialnych” 

 


(Orygenes, Komentarz do Pieśni nad Pieśniami,

przeł. S. Kalinkowski) 

30 lipca 2021
W ogrodzie przy Domu Długosza, przed sezonem letnim zainaugurowane zostały dwie plenerowe prezentacje zatytułowane „Ocalone dziedzictwo”.         Pierwsza z nich, zatytułowana „Sandomierska korona hełmowa” dotyczy historii odnalezienia w 1910 r., w ogrodzie dawnego klasztoru
12 lipca 2021
W zbiorach Muzeum Diecezjalnego znajduje się fragment cennego średniowiecznego rękopisu w języku staroczeskim zaczynającego się słowami „Ach, tot sem smutny y pracʒny…” (Och, jak mi smutno, zasmucony…). Rękopis składa się z jednej karty
11 lipca 2021
  24 lipca o godz. 18,00 mini recital Pawła Niziołka  w solowym repertuarze III Sonaty Wiolonczelowej C-dur w transkrypcji na flet. Paweł Niziołek urodził się w 1997 roku w Skarżysku-Kamiennej. Tam rozpoczął swoją edukację
10 lipca 2021
  Muzeum Diecezjalne zaproszone zostało do udziału w wystawie plenerowej, którą zorganizował Piotr Kusal wraz z Fundacją SGT Sandomierska Grupa Terenowa i członkami grupy fotograficznej Czarnobiała fotografia Sandomierza. W trzech miejscach Sandomierza zobaczyć można