Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

www.domdlugosza.sandomierz.org

Apostoł Paweł uczy nas,

że „niewidzialne przymioty Boga stają się zrozumiałe”dzięki „rzeczom widzialnym”,

że „to, co niewidzialne” można dostrzec dzięki poznaniu obrazu rzeczywistości widzialnych” 

 


(Orygenes, Komentarz do Pieśni nad Pieśniami,

przeł. S. Kalinkowski) 

14 października 2017
Zachował się archiwalny przekaz opisujący atmosferę jaka towarzyszyła uroczystości w Domu Długosza. Jest to zachowany w maszynopisie zapis rozmowy przeprowadzonej z biskupem Lorkiem przed otwarciem muzeum, w którym odnajdujemy informacje w jaki sposób...
11 października 2017
Otwarcie muzeum w Domu Długosza nastąpiło 26 października 1937 r. Placówka otrzymała wówczas oficjalną nazwę Diecezjalne Muzeum Sandomierskie. Opis przebiegu tejże uroczystości znajdujemy w liście biskupa Lorka z 19 października 1937 r. skierowanym...
08 września 2017
W dniach 16 – 17 września Muzeum Diecezjalne zaprasza na 25. Europejskie Dni Dziedzictwa, które w tym roku odbywają się pod hasłem "Krajobraz Dziedzictwa. Dziedzictwo Krajobrazu”. Muzeum przygotowało wydarzenia zatytułowane: „Krajobraz ekspozycji”. W...
17 sierpnia 2017
Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych, w tym także seniorów na cykl ciekawych spacerów, spotkań i warsztatów, które będą odbywać się w Sandomierzu.   26.08.2017 godz. 11.30 - Spacer historyczny po Starym Mieście zakończony...

Godziny otwarcia: 

    sezon letni: (od 1 V do 15 X) od wtorku do soboty: 9.00 - 16.30 

                                                           niedziele i święta:  13.30 - 16.30 (ostatnie wejście o 16.00)

sezon zimowy: (od 16 X do 30 IV ) od wtorku do soboty: 9.00 - 15.30
                                                                  niedziele i święta: 13.30 - 15.30 (ostatnie wejście o 15.00) 

 copyright © 2001 - 2017 MAGNUM Bartosz Cebula & Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

Ceny biletów: 

normalny: 6 pln
emerycki: 4 pln
dzieci od lat 6-ciu, młodzież i studenci: 3 pln