opr. U. Stępień

"Przepadam za tym muzeum;
mógłbym gapić się godzinami. 
Ile razy przyjeżdżam, wyganiać mnie muszą rodzina czy przyjaciele. 
Czy nie rozumieją, że została tu wystawiona - a raczej wystawiła
się sama - prawdziwa Polska? (...)"    

 

Jan Błoński

Ekspozycja stała w Domu Długosza

Ekspozycja w Domu Długosza, urządzona według zamysłu Karola Estreichera jun. unaocznia sens ideowy zbiorów. Z jednej strony jest odzwierciedleniem głównej funkcji muzeów diecezjalnych, jaką było zachowanie od utracenia pamiątek przeszłości narodowej i kościelnej.

 

Dlatego nie wydzielono osobnych kategorii eksponatów, pokazano je swobodnie w różnych salach, eksponując emocjonalny stosunek do przedmiotów, które ofiarodawcy chcieli doraźnie ocalić przed zniszczeniem.  Przypominała również, że działania ks. Józefa Rokosznego – twórcy muzeum, miały sens patriotyczno-dydaktyczny i manifestowały wielką romantyczną ideę „pokrzepiania serc” narodu znajdującego się pod zaborami, zgodnie z którą, intencją było uchronienie dzieł sztuki przed zniszczeniem.  Kolekcja w Domu Długosza powstała również w oparciu o prywatne zbiory ofiarowane przez ks. Jana Wiśniewskiego (1876-1943).  Dzięki jego zbiorom, ilość zabytków w stosunku do stanu z seminarium duchownego znacznie się rozrosła.  

Można nawet powiedzieć, że sandomierskie Muzeum Diecezjalne nie spełniało i nie spełnia nadal swojej głównej funkcji jaką jest zachowanie od utracenia zabytkowych elementów wnętrz kościołów. Jest to również muzeum, które można określić jako intencyjne.   Powstało w oparciu

o prywatne zbiory kolekcjonera, którego indywidualnym zamysłem, było od początku upowszechnienie kolekcji następnym pokoleniom. I chociaż samo muzeum przechodziło różne modernizacje, to jednak kolejnym opiekunom zbiorów udało się zatrzymać w zasadniczym kształcie charakter ekspozycji jaki nadał jej w 1937 r. Karol Estreicher jun. Jan Błoński o muzeum w Domu Długosza napisał, że stanowi przykład muzeum muzealnego, które zachowało reguły własnego powstania, a sama ekspozycja odzwierciedla metody pozyskiwania zbiorów, poprzez nawarstwienie się znalezisk, kolekcji i depozytów, które pozornie tylko gromadzono bez ładu
i składu. To właśnie jest wyróżnikiem sandomierskiego muzeum, jego koncepcja i zawartość stanowi syntezę polskiego kolekcjonerstwa XIX wieku.

www.domdlugosza.sandomierz.org

Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

 copyright © 2001 - 2022 MAGNUM Bartosz Cebula & Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

Godziny otwarcia:

sezon zimowy: (od 16 X do 30 IV ) od wtorku do soboty: 9.00 - 15.30
                                                                  niedziele i święta: 13.30 - 15.30 (ostatnie wejście o 15.00) 

       sezon letni: (od 1 V  do  15 X)   od wtorku do soboty: 9.00 - 16.30 

                                                                 niedziele i święta:  13.30 - 16.30 (ostatnie wejście o 16.00)