Trzy Święte

św. Marta, św. Agnieszka, św. Klara (Kinga?)
Małopolska (Kraków), ok. 1430-1440, tempera na drewnie . 


Jest to najstarszy w polskiej sztuce przykład przedstawienia Santa Conversatione (Świętej Rozmowy). Symetryczny układ zasiadających na wspólnej ławie trzech postaci, pozostaje

w malarstwie tablicowym Małopolski zjawiskiem odosobnionym. Fryzowa kompozycja obrazu wydaje się najbliższa ściennym przedstawieniom biskupów w krużgankach klasztoru franciszkanów w Krakowie. Wykonawca tego dzieła – malarz małopolski (krakowski?) określony został w literaturze przedmiotu, jako współtwórca dojrzałego stylu w malarstwie małopolskim lat 1440-1460. Odrębność tę charakteryzują ujawniające się w obrazie prekursorskie cechy formalne, takie jak: zastosowany kanon okrągłej głowy kobiecej, dekoracyjność i wydłużenie kompozycji, motyw kotary dekorowanej ornamentem, perspektywiczność posadzki, które zadomowiły się w wielu dziełach wykonanych w Małopolsce. 


Imiona przedstawionych na obrazie świętych niewiast były określane dyskusyjnie. Postać niewiasty po lewej określano jako św. Dorotę, św. Martę, postać środkową uznawano za Marię lub św. Agnieszkę, niewiastę w stroju zakonnym  jako św. Brygidę, św. Otylię, św. Kunegundę, św. Klarę, a ostatnio św. Kingę, ze względu na atrybut w postaci laski, z której wyrastają ulistnione gałązki. Jej lipowa martwa laska, jak przekazuje legenda hagiograficzna, w cudowny sposób wypuściła liście. W klasztorze w Starym Sączu, przez wieki otaczano kultem lipę, wiązaną z tym cudownym wydarzeniem z życia św. Kingi.
 

www.domdlugosza.sandomierz.org

Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

 copyright © 2001 - 2022 MAGNUM Bartosz Cebula & Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

Godziny otwarcia:

sezon zimowy: (od 16 X do 30 IV ) od wtorku do soboty: 9.00 - 15.30
                                                                  niedziele i święta: 13.30 - 15.30 (ostatnie wejście o 15.00) 

       sezon letni: (od 1 V  do  15 X)   od wtorku do soboty: 9.00 - 16.30 

                                                                 niedziele i święta:  13.30 - 16.30 (ostatnie wejście o 16.00)