Łukasz Cranach Starszy (1472 - 1553)

Matka Boska z Dzieciątkiem i św. Katarzyną Aleksandryjską 
ok. 1518-1520, tempera i olej na drewnie


Cranach uważany jest za jednego z głównych przedstawicieli tzw. szkoły naddunajskiej oraz twórcę tematów religijnych ukazywanych w harmonii z naturą. 


Łagodność Madonny i Dzieciątka stanowi integralną część uniwersum człowieka. Universum to tworzy namalowany w tle romantyczny krajobraz lasu i gór, idylliczny pejzaż alpejski

z drzewami i wierzchołkami gór, odcinającymi się na tle pogodnego nieba, na którym ukazany został fragment tęczy, symbolizującej Przymierze z Bogiem. Krajobraz charakteryzuje się nowożytnym zmysłem obserwacji, wyczuciem perspektywy, światła i przestrzeni, a jego składniki są efektem wnikliwej obserwacji natury. Twarz Dzieciątka – dziecięca, a zarazem zaskakująco poważna, jest obrazem miłości i oddania. Św. Katarzyna podaje Mu kiść winogron - symbol Eucharystii i zapowiedź Męki. Obraz pochodzi z kolekcji ks. Jana Wiśniewskiego, który zakupił go w 1911 r. Do zbiorów muzeum diecezjalnego został ofiarowany w 1936 roku. W 1937 roku był odnawiany przez Wacława Szymborskiego, konserwatora dzieł sztuki  z Krakowa,

w czasie, kiedy zbiory muzeum pod kierunkiem Karola Estreichera jun. przenoszono
z dotychczasowej siedziby w Seminarium Duchownym do Domu Długosza. To podczas tej konserwacji  obraz został uznany za dzieło Łukasza Cranacha Starszego. Szymborski, już po wielu latach, w liście napisanym do ks. Edwarda Górskiego wspominał, że proces konserwacji dzieła Cranacha był dosyć skomplikowany, bowiem obraz wymagał prostowania deszczułki, sparkietowania jej, a samo malowidło gruntownej restauracji i konserwacji. Szymborski zgodnie z nowoczesną metodyką konserwatorską wykonywał dokumentację fotograficzną, ilustrującą stan zachowania dzieł sztuki przed i po konserwacji. W 1940 roku obraz został wywieziony przez Niemców do Berlina. Do zbiorów powrócił w 1947 roku.  

 

www.domdlugosza.sandomierz.org

Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

 copyright © 2001 - 2022 MAGNUM Bartosz Cebula & Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

Godziny otwarcia:

sezon zimowy: (od 16 X do 30 IV ) od wtorku do soboty: 9.00 - 15.30
                                                                  niedziele i święta: 13.30 - 15.30 (ostatnie wejście o 15.00) 

       sezon letni: (od 1 V  do  15 X)   od wtorku do soboty: 9.00 - 16.30 

                                                                 niedziele i święta:  13.30 - 16.30 (ostatnie wejście o 16.00)