Ołtarzyk z kości mamuta

W rozważaniach nad męką, cierpieniem i śmiercią Chrystusa pomagają nam dzieła sztuki o tematyce pasyjnej W chrześcijaństwie w okresie pokuty i postu rozpamiętujemy mękę Chrystusa, aby z oczyszczonym sercem oczekiwać Jego Zmartwychwstania. Mękę Chrystusa będziemy rozpamiętywać oglądając dzieła, które znajdują się w sandomierskim Muzeum Diecezjalnym.

 

Prezentujemy Ołtarzyk w formie obrazu do zawieszenia, z płaskorzeźbionymi aplikacjami wykonanymi z kości mamuta. Ołtarzyk powstał w XVIII w., jest dziełem Ostjaków (Chantów), lud zamieszkujący zachodnią Syberię.W zbiorach muzeum znajduje się od 1905 r.

 

Na drewnianym podłożu pokrytym aksamitem ukazano Arma Christi – symbole Męki Pańskiej, które unaoczniają etapy Męki Chrystusa.

Narzędzia Męki tworzą ramę dla ukazanej w centralnej części grupy Ukrzyżowania, na tle murów Jerozolimy, stojących przy krzyżu Maryi i Jana, a także aniołów zbierających do kielichów mszalnych krew Pana. Pod krzyżem widnieje czaszka Adama, nawiązująca do opowieści apokryficznych o miejscu grobu pierwszego człowieka, na którym miał stanąć krzyż. Wśród wyobrażonych symboli znajduje się naczynie, w którym umył ręce Piłat, sakiewka z trzydziestoma srebrnikami, kogut – symbol zaparcia się św. Piotra, latarnia Malchosa i miecz – symbole Pojmania, bicz, obcęgi, rękawica żołnierza policzkującego Jezusa Chrystusa, sznur, którym Go związano i kolumna biczowania, drabina do wspięcia się na krzyż, z przewieszoną na niej tkaniną – symbolem obnażenia, włócznia Longina oraz gąbka nasączona octem.

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.domdlugosza.sandomierz.org

Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

 copyright © 2001 - 2022 MAGNUM Bartosz Cebula & Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

Godziny otwarcia:

sezon zimowy: (od 16 X do 30 IV ) od wtorku do soboty: 9.00 - 15.30
                                                                  niedziele i święta: 13.30 - 15.30 (ostatnie wejście o 15.00) 

       sezon letni: (od 1 V  do  15 X)   od wtorku do soboty: 9.00 - 16.30 

                                                                 niedziele i święta:  13.30 - 16.30 (ostatnie wejście o 16.00)