Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

www.domdlugosza.sandomierz.org

Patriotyczna pamiątka

 

Skrzyneczkę z jasnego brzozowego drewna, wykonał bliżej nieznany zesłaniec K. Sieciński. Skrzyneczka (13,5x22,5x16,5cm) należała do ks. Konstantego Piwarskiego, proboszcza Filipinów w Studziannie, zesłanego w 1863 r. na Syberię. Otrzymał ją od kolegów przebywających razem z nim na zesłaniu.           Ks. Wiśniewski pisał o nim, że na zesłaniu w Tunce ks. Piwarski imponował braciom w kapłaństwie, wielką godnością i szlachetnością, że go kochano i szanowano. Patriotyczna dekoracja umieszczona na wieku skrzyneczki daje temu wyraz, poprzez uwiecznione na nim odręczne podpisy zesłańców, wśród których znajduje się podpis ks. Izydora Ciąglińskiego, dawnego kolegi ze szkoły w Radomiu, którym ks. Piwarski opiekował się w Tunce. W centralnej części wieka umieszczone są splecione litery „KP” (Konstanty Piwarski) otoczone motywem kajdan z narzędziami symbolizującymi pracę ks. Piwarskiego w kopalni, nazwy miejsc zesłania: „Piotrowsk. Domna. Siewakow. Darasuń. Tunka. Irkuck. Spassk” oraz data: 12/4 1879” . W dwóch kolumnach widnieją 24 autografy zesłańców.  Kiedy w 1884 r. ks. Piwarski wracał              z zesłania do kraju, wraz ze szkatułką przywiózł „ubogi” ornat, w którym odprawiał Mszę św. na zesłaniu, poszewkę z poduszki pod mszał „z cierniową na niej koroną” oraz kajdany. Ks. Wiśniewski otrzymał skrzyneczkę w 1927 r. od rodziny ks. Piwarskiego i umieścił w swoim „Muzeum pamiątek narodowych”, urządzonym na plebanii w Borkowicach, gdzie był proboszczem od 1913 r.;                                       następnie przekazał ją do zbiorów Muzeum Diecezjalnego.

 

Anna Sotkiewicz w liście z marca 1927 r. pisała do ks. Jana Wiśniewskiego: „Szanowny Księże Kanoniku. Ponieważ Szanowny Ksiądz Kanonik zbiera materiały do dziełka o udziale duchowieństwa w powstaniu 63 r., a mając w pamięci wzmiankę jaką ks. Kanonik umieścił w Słowie Radomskim o księdzu Konstantym Piwarskim, moim wujku, ośmielam się przesłać kilka szczegółów, których w tej wzmiance nie ma. 

Ks. Piwarski za sympatię i pomoc, jaką będąc proboszczem w Studziannie udzielał powstańcom, został 

w 1863 r. zesłany do ciężkich robót, gdzie najpierw w Piotrowsku okuty  kajdany kopał rudę wraz ze 170. skazanymi. Był tam jeszcze w 65 r. następnie przebywał w Domnie, Siewakowie, Darasuniu, Tunce, Irkucku 

i Spassku. Zmarł w Tczowie 14 lutego 1889 r. w obecności ks. Bagińskiego, dawnego Filipina, który w chwili śmierci u wuja we Tczowie bawił. Tak za bytności w kraju, jak i na zesłaniu, ks. Piwarski, dla wielkich zalet swego charakteru cieszył się wielką sympatią i poważaniem […]. Posiadam szkatułkę ofiarowaną 

ks. Piwarskiemu w 1879 r. w dniu jego imienin w Spassku […]. Do dziś dnia jest u mnie ubogi ornat, 

w którym ks. Piwarski będąc na wygnaniu Mszę św. odprawiał. Gdzie złożyć te pamiątki męczeńskiej, 

ale wspaniałej i drogiej dla nas przeszłości”.  

Opr. U. Stępień

Z kolekcji Muzeum...

"Idźcie i nauczajcie"    

                                                            Mt 28,19

Godziny otwarcia: 

    sezon letni: (od 1 V do 15 X) od wtorku do soboty: 9.00 - 16.30 

                                                           niedziele i święta:  13.30 - 16.30 (ostatnie wejście o 16.00)

sezon zimowy: (od 16 X do 30 IV ) od wtorku do soboty: 9.00 - 15.30
                                                                  niedziele i święta: 13.30 - 15.30 (ostatnie wejście o 15.00) 

 copyright © 2001 - 2017 MAGNUM Bartosz Cebula & Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

Ceny biletów: 

normalny: 6 pln
emerycki: 4 pln
dzieci od lat 6-ciu, młodzież i studenci: 3 pln