Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

www.domdlugosza.sandomierz.org

  Puszka do wystawiania Najświętszego Sakramentu 

fundacji Krzysztofa Zbaraskiego.

 

Niemcy (Norymberga?), koniec w. XVI, Polska ok. 1626, kryształ górski; srebro.

Pokrywa puszki posiada kryształową kopułkę

zwieńczoną ażurową glorią promienistą z hierogramem IHS.

 

Od strony wewnętrznej wylewu czary znajduje się inskrypcja: TRIUMPHANTI CHR[IST]O ET IN S[ACRA] SINAXI SUPPLEX CONSIGNAT CHRISTOPHORUS DUX DE ZBARAZ UNA CUM ECCL[ES]IA ET CENOBIO F[RATRUM] S[ANCTI] FRANCIS[CI] OBSER[VANTIEA] [STRES?] IN SOLEC MDCXXVI.

 

 

Krzysztof Zbaraski (1580- 1627), koniuszy koronny, jeden z ostatnich przedstawicieli bogatej i wpływowej rodziny książęcej, otrzymał puszkę w darze   od sułtana tureckiego w czasie poselstwa do Stambułu w 1626. Puszka,              po przeróbce umożliwiającej wykorzystywanie jej do wystawiania Najświętszego Sakramentu, została ofiarowana ufundowanemu przez Krzysztofa Zbaraskiego klasztorowi Reformatów w Solcu nad Wisłą (donację zrealizował brat Krzysztofa Jerzy Zbaraski). Po kasacie konwentu w 1864r. przekazana do skarbca katedry     w Sandomierzu, obecnie eksponowana w Muzeum Diecezjalnym.

 

bibl.: Wawel 1000-2000. Skarby Archidiecezji Krakowskiej, t. II, Kraków 2000  (hasło opracowane przez J. Żmudzińskiego).

Z kolekcji Muzeum...

Godziny otwarcia: 

sezon zimowy: (od 16 X do 30 IV ) od wtorku do soboty: 9.00 - 15.30
                                                                  niedziele i święta: 13.30 - 15.30 (ostatnie wejście o 15.00) 

       sezon letni: (od 1 V do 15 X)     od wtorku do soboty: 9.00 - 16.30 

                                                                 niedziele i święta:  13.30 - 16.30 (ostatnie wejście o 16.00)

 copyright © 2001 - 2018 MAGNUM Bartosz Cebula & Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu