Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

www.domdlugosza.sandomierz.org

           W zbiorach Muzeum Diecezjalnego znajdują się liczne wyroby z fajansu, powstałe w XIX wieku w manufakturze w Ćmielowie. Wśród nich prezentowane są naczynia pochodzące z dawnego klasztoru Panien Benedyktynek w Sandomierzu, powstałe w Ćmielowie w latach 1860-1870, ozdobione widokami zabytków Krakowa i okolic: Kościół S Stanisława w Krakowie, Pałac Justowskiey przy Krakowie, Klasztor w Bielanach pod Krakowem, Pałac w Łobzowie przy Krakowie, Pieskowa Skała.  

            Motywy te powstały według rysunków pochodzących z albumu Jana Nepomucena Głowackiego i Daniela Edwarda Friedleina:                                24 Widoków miasta Krakowa i jego okolic, zdjętych podług natury przez          J. N. Głowackiego, wraz z opisami historycznymi, oraz plan miasta                    i mapa geograficzna Okręgu z roku 1836, wydanego w zakładzie litograficznym Godefroya Engelmanna w Paryżu.

          Idea stworzenia takiej serii rycin powstała już w roku 1828, a jej realizacji podjął się sam Głowacki, wykonując rysunki z natury zarówno budowli krakowskich, jak i podkrakowskich. Upowszechnienie tych widoków           przez manufakturę w Ćmielowie, popularnych zwłaszcza w okresie Żałoby Narodowej w okresie Powstania Styczniowego, miało wydźwięk patriotyczny. Zrodziło się  z charakterystycznego dla XIX wieku zjawiska tak zwanego starożytnictwa, będącego formą poznania przeszłości narodowej.

 

opr. U. Stępień

Z kolekcji Muzeum...

Godziny otwarcia: 

sezon zimowy: (od 16 X do 30 IV ) od wtorku do soboty: 9.00 - 15.30
                                                                  niedziele i święta: 13.30 - 15.30 (ostatnie wejście o 15.00) 

       sezon letni: (od 1 V do 15 X)     od wtorku do soboty: 9.00 - 16.30 

                                                                 niedziele i święta:  13.30 - 16.30 (ostatnie wejście o 16.00)

 copyright © 2001 - 2018 MAGNUM Bartosz Cebula & Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu