Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

www.domdlugosza.sandomierz.org

Tabernakulum 

W zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu, znajduje się snycerskie tabernakulum z dwiema rzeźbami aniołów po bokach, pochodzące z kościoła w Bidzinach. W Monografii dekanatu opatowskiego, wydanej w 1907 r., ks. Jan Wiśniewski opisuje tabernakulum stojące we wnętrzu kościoła, na ołtarzu głównym: Cyborium w kształcie dużego globu pokrywają winne grona. Tabernakulum przekazał do zbiorów Muzeum Diecezjalnego ks. Franciszek Koperski, w latach 1904-1911 proboszcz parafii Bidziny. Muzeum mieściło się wówczas w gmachu Seminarium Duchownego. Założyciel muzeum ks. Józef Rokoszny odnotował zabytek w inwentarzu zbiorów: Tabernakulum i dwie figury aniołów z Bidzin (poz. 135). Wygląd trzech sal muzeum w seminarium zamieścił ks. Rokoszny w swoim Przewodniku po Sandomierzu wydanym w 1909 r. Dowiadujemy się z niego, że tabernakulum z Bidzin wyeksponowano w sali pierwszej, gdzie wzmiankowana jest szafa z ok. XV w., przekazana z kościoła św. Pawła w Sandomierzu, na której ustawiono cyborium w kształcie olbrzymiej kuli, podtrzymywanej przez dwóch aniołów. W Domu Długosza nowej siedzibie muzeum tabernakulum umieszczono w Sali VI, a przy nim wyeksponowano rzeźby i elementy snycerskie pochodzące z dawnych, nieistniejących ołtarzy. Tabernakulum pochodzące z Bidzin wykonane jest z drewna pokrytego polichromią (obecnie zieloną, pierwotnie było srebrzone), w kształcie globu ziemskiego, z płaskorzeźbioną dekoracją w postaci motywów winnej latorośli w zwieńczeniu. Tabernakulum powstało w końcu XVIII w., w czasie kiedy na przestrzeni od 2 połowy XVIII w. do XIX w., wyposażano wnętrze kościoła w Bidzinach. Analogiczna kompozycja rzeźbiarska znajduje się w ołtarzu głównym w Sanktuarium na Świętym Krzyżu, gdzie tabernakulum ujęte jest dodatkowo w motywy pszenicznych kłosów. Być może w tabernakulum pochodzącym z kościoła w Bidzinach te motywy nie zachowały się. Pszenica i winne grono, to płody ziemi, z których powstają chleb i wino, materia Eucharystii. Kłosy wskazują, że Chrystus jest ziarnem, które wydało nasienie i stało się Chlebem – Ciałem, które spożywającym daje życie wieczne (Mk 4, 28), a winne grona symbolizują krew Chrystusa przelaną na krzyżu, uobecnioną w ofierze Mszy Świętej. (opr. Urszula Stępień)

 

 

Z kolekcji Muzeum...

Godziny otwarcia: 

sezon zimowy: (od 16 X do 30 IV ) od wtorku do soboty: 9.00 - 15.30
                                                                  niedziele i święta: 13.30 - 15.30 (ostatnie wejście o 15.00) 

       sezon letni: (od 1 V do 15 X)     od wtorku do soboty: 9.00 - 16.30 

                                                                 niedziele i święta:  13.30 - 16.30 (ostatnie wejście o 16.00)

 copyright © 2001 - 2018 MAGNUM Bartosz Cebula & Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu