Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

www.domdlugosza.sandomierz.org

W 1909 r. zakończono restaurację kościoła św. Jakuba w Sandomierzu,przeprowadzoną pod kierunkiem ks. Józefa Rokosznego (1870-1931), która przywróciławnętrzu świątyni romański charakter według planów Jarosława Wojciechowskiego.                      Ks. Rokoszny zaproponował komitetowi restauracji, aby ozdobienie wnętrza kościoła powierzyćKarolowi Fryczowi (1877-1963). Duchowny oglądał polichromię Frycza w Szczucinie ipoznał artystę osobiście u rodziny Targowskich w Winiarach pod Zawichostem, z którą byłzaprzyjaźniony. Ks. Rokoszny w jednym z listów napisał, że nie krępował artysty ani podwzględem wyboru techniki, ani treści, chciał jednak, aby treść dekoracji łączyła się zNajświętszą Marią Panną i tematyką różańcową. W liście podkreślił, że „już przedstawionymały szkic pouczył mnie, że będziemy mieli rzecz nową, piękną, oryginalną, rzetelniekościelną”. Wspomniany szkic to zapewne projekt polichromii znajdujący się w zbiorachMuzeum Diecezjalnego w Sandomierzu.Projekt przedstawia na środku sklepienia Maryjny monogram, po bokach korony. Włukach anioły adorują serce Maryi: radosne i bolesne. Na ścianie artysta umieścił dwamalowidła. Na pierwszym z nich ukazał scenę Mszy św., odprawianej przez dominikaninaprzed obrazem Matki Boskiej. Uczestniczy w niej klęczący zakonnik z różańcem w ręku imatka pochylona nad kołyską z dzieckiem. Na drugim malowidle widać w tle płonącykościół, ludzi biegnących na ratunek, a nad nimi obłok z wizerunkiem Matki Boskiej. Napierwszym planie zakonnik odmawia różaniec u stóp obrazu Matki Boskiej.W polichromii zrealizowanej w 1910 r. Frycz zrezygnował z malarskich obrazów naścianie bocznej. Natomiast z łuków sklepienia przeniósł na boczną ścianę dwie pary aniołów.W polichromii przedstawił anioły z trójramiennym kandelabrem i kadzielnicą, które adorujągorejące serce Maryi przebite siedmioma mieczami, opasane cierniową koroną. Druga paraaniołów unosząca girlandę, obok amfory z liliami, adoruje radosne serce Maryi. Frycz lubiłnadawać postaciom rysy przyjaciół. Piękne anioły po lewej stronie to żona kuzyna Józefa –Koleta Targowska i zmarła w 1910 r. siostra Anna z Fryczów Komendowa z Zapusty. Zaołtarzem w małej gotyckiej niszy sportretował zaprzyjaźnionego z Targowskimi ks. MarianaRyxa, od 1910 r. biskupa sandomierskiego. Prace malarskie w kościele św. Jakubawykonywał Frycz z Janem Talagą (1876-1955), z którym od września 1913 roku do kwietnia1914 odnawiał będzie pierwszy fragment fresków bizantyńskich w prezbiteriumsandomierskiej katedry. (opr. Urszula Stępień)

 

Z kolekcji Muzeum...

Godziny otwarcia:

sezon zimowy: (od 16 X do 30 IV ) od wtorku do soboty: 9.00 - 15.30
                                                                  niedziele i święta: 13.30 - 15.30 (ostatnie wejście o 15.00) 

       sezon letni: (od 1 V do 15 X)     od wtorku do soboty: 9.00 - 16.30 

                                                                 niedziele i święta:  13.30 - 16.30 (ostatnie wejście o 16.00)

 copyright © 2001 - 2019 MAGNUM Bartosz Cebula & Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu