Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

www.domdlugosza.sandomierz.org

Rycina alegoryczna ku czci Konstytucji 3 Maja 

 

Friedrich Theodor John (1769-1843) wg rys. Franciszka Smuglewicza (1745-1807), miedzioryt punktowany, Warszawa, 1792 r.

 

Kompozycja z symboliczną postacią Polonii, o rysach twarzy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, odzianego w antyczną togę, z gałązką palmową w lewej dłoni, otwierającego kluczem drzwi świątyni. Przed drzwiami postać Chronosa, uznawanego za personifikację czasu. Pod kręgiem pośrodku napis: ANNIV.SACR. | A RESIST.REPVB. | ANNO I. | V NON MAII. | MDCCXCII. | V. S.

 

Temat ryciny wiąże się także z projektem wzniesienia w Warszawie Świątyni Świętej Bożej Opatrzności, pomyślanej jako wotum wdzięczności narodu. Na sztychu wyeksponowano podwoje świątyni, otwieranej przez króla, który występuje jako właściwy prawodawca i jej fundator. 

 

Decyzję o wzniesieniu w Warszawie świątyni Opatrzności podjął Sejm Wielki w 1791 r., dwa dni po uchwaleniu Konstytucji 3 Maja. Świątynia miała stanowić wotum narodu za wyzwolenie spod wpływów obcych mocarstw. Król Stanisław August Poniatowski planował wybudowanie świątyni na skarpie nad wąwozem Agrykola, naprzeciwko Zamku Ujazdowskiego. Tam też, 3 maja 1792 r. w rocznicę uchwalenia Konstytucji, zainaugurowano  budowę wmurowując kamień węgielny. Plany te przerwały rozbiory. Franciszek Smuglewicz, autor rysunku, na podstawie którego powstała prezentowana na fotografii rycina, wziął również udział w konkursie na projekt świątyni, którą zaplanował jako budowlę trójnawową z szeregiem posągów przy ścianach. Narysował także scenę wmurowania kamienia węgielnego pod Świątynię Opatrzności.

(opr. Urszula Stępień)

 

Z kolekcji Muzeum...

Godziny otwarcia: 

sezon zimowy: (od 16 X do 30 IV ) od wtorku do soboty: 9.00 - 15.30
                                                                  niedziele i święta: 13.30 - 15.30 (ostatnie wejście o 15.00) 

       sezon letni: (od 1 V do 15 X)     od wtorku do soboty: 9.00 - 16.30 

                                                                 niedziele i święta:  13.30 - 16.30 (ostatnie wejście o 16.00)

 copyright © 2001 - 2019 MAGNUM Bartosz Cebula & Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu