Godziny otwarcia:

sezon zimowy: (od 16 X do 30 IV ) od wtorku do soboty: 9.00 - 15.30
                                                                  niedziele i święta: 13.30 - 15.30 (ostatnie wejście o 15.00) 

       sezon letni: (od 1 V  do  15 X)   od wtorku do soboty: 9.00 - 16.30 

                                                                 niedziele i święta:  13.30 - 16.30 (ostatnie wejście o 16.00)

 copyright © 2001 - 2022 MAGNUM Bartosz Cebula & Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

www.domdlugosza.sandomierz.org

1902-2022

Conformatio artio, historiae et spiritus

 

Powstanie Muzeum Diecezjalnego jako urzeczywistnienie działań podejmowanych na rzecz ochrony pamiątek przeszłości w Diecezji Sandomierskiej

 

Muzeum w Seminarium Duchownym w dawnym klasztorze Panien Benedyktynek

 

   

             

Ważnym źródłem dotyczącym zagadnienia działalności Muzeum Diecezjalnego w okresie, kiedy urządzone było w Seminarium Duchownym, są zachowane z tego czasu dwie księgi zwiedzających. Pierwsza z nich posiadająca oryginalną oprawę z jedwabnego pasa kontuszowego, otwarta została 15 maja 1910 r., zamknięta 25 czerwca 1929 r. Druga zatytułowana: Księga Pamiątkowa Zwiedzających Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu, składa się ze 73 kartek, otwarta została 27 czerwca 1929 r., a zamknięta wpisem z 4 sierpnia 1936 r. Zamieszczone w księgach staranne adnotacje są ważnym źródłem wiedzy na temat osób zwiedzających sandomierskie muzeum. Wyróżniają się wśród nich podpisy ludzi nauki, architektów, historyków sztuki, przedstawicieli placówek sprawujących opiekę nad zabytkami, pracowników muzeów, wybitnych malarzy, członków towarzystw krajoznawczych, rodzin ziemiańskich zamieszkujących dwory w okolicach Sandomierza, duchowieństwa. W związku z nasileniem się ruchu krajoznawczego muzeum odwiedzało dużo wycieczek szkolnych. Przybywali z rozległego obszaru Diecezji Sandomierskiej i różnych stron historycznych granic Rzeczypospolitej: z Warszawy, Krakowa, Lwowa i Wilna. Wpisy w księdze były okazją do wyrażenia słów uznania. Obliczenia z lat 1910-1912 odnotowują ponad 1200 wpisów osób indywidulanych i 28 wycieczek. Pierwsza księga została zainaugurowana wpisem z 15 maja 1910 r., który zamieścili goście z Krakowa, z pełnym uznaniem dla założyciela Muzeum ks. Józefa Rokosznego i z szacunkiem dla jego owocnej pracy. Wśród złożonych wówczas autografów widnieje nazwisko Józefa Muczkowskiego, konserwatora miasta Krakowa. Wpisał się wówczas również Zygmunt Słomiński, w latach 1903– 1910 architekt powiatu sandomierskiego i budowniczy Kurii Diecezjalnej Sandomierskiej, w późniejszych latach m.in. prezydent Warszawy (1927–1934). W dniu 23 października 1912 r. podpisali się w księdze: Józef Muczkowski, Feliks Kopera (Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie), architekci Stefan Szyller i Konstanty Wojciechowski (delegaci Warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami). Byli oni uczestnikami komisji konserwatorskiej, która odbyła się tego dnia w Sandomierzu, w związku z przygotowaniami do wielkiego dzieła odnowienia Katedry sandomierskiej za czasów bpa Mariana Ryxa. Komisja konserwatorska podjęła wówczas między innymi decyzję o odsłonięciu fresków bizantyńskich w prezbiterium. W dniu 9 maja 1918 r. pozostawił wpis Wizytator Apostolski ks. Achilles Ratti - od 1922 r. papież Pius XI, który gościł w Sandomierzu w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Kanonicy kapituły katedralnej wraz z biskupem Marianem Ryxem oprowadzali dostojnego gościa po katedrze i kapitularzu, gdzie z zainteresowaniem oglądał stare rękopisy, m.in. tekst Panteonu z 1335 r., kodeksu z Biblioteki Kapitulnej, a także rękawiczki św. Jadwigi. Z tego czasu pochodzi również wpis ks. J. Wiśniewskiego: Obowiązkiem jest naszym pamiątki przeszłości z pietyzmem następnym pokoleniom przekazać. Ks. Wiśniewski przyjechał wówczas do Sandomierza z okazji wizyty Achillesa Rattiego, z grupą 60 pielgrzymów - parafian z Borkowic. Wśród niezliczonych podpisów odnaleźć można nazwiska artystów: Leona Wyczółkowskiego i Józefa Pieniążka, którzy zwiedzali muzeum w sierpniu 1925 r. W dniu 15 sierpnia 1924 r. Muzeum gościło Prezydenta Rzeczypospolitej Stanisława Wojciechowskiego. Prezydent brał udział w uroczystości poświęcenia tego dnia w Sandomierzu sztandaru 4 Pułku Saperów. Po uroczystościach zjechał z całą świtą do Czyżowa, gdzie po kolacji na 80 osób odbył się raut dla zaproszonych z okolicy sąsiadów. W dniu 25 kwietnia 1916 r. zwiedzał Muzeum w Seminarium Duchownym Władysław Reymont. W 1927 r. zwiedził Muzeum Diecezjalne Ignacy Daszyński, wicemarszałek Sejmu i jak napisał, było to dla niego z wielką korzyścią. Pod datą 24 kwietnia 1932 r. podpisali się uczestnicy wycieczki zbiorowej podoficerów 2 Pułku Piechoty Legionów. Pułk ten, wywodzący się z tradycji Legionów Józefa Piłsudskiego przybył do Sandomierza w 1931 r. i zajął koszary po 4 Pułku Saperów. Dziewczęta z XV-tej, XII-tej i VII-ej Lwowskiej żeńskiej drużyny harcerskiej, przebywające na obozie w Sandomierzu, zwiedziły Muzeum w dniu 6 lipca 1935 roku. (opr. Urszula Stępień)     

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kontynuacja opowieści o naszej historii już w czerwcu  

 

Rok Jubileuszu