Godziny otwarcia:

sezon zimowy: (od 16 X do 30 IV ) od wtorku do soboty: 9.00 - 15.30
                                                                  niedziele i święta: 13.30 - 15.30 (ostatnie wejście o 15.00) 

       sezon letni: (od 1 V do 15 X)     od wtorku do soboty: 9.00 - 16.30 

                                                                 niedziele i święta:  13.30 - 16.30 (ostatnie wejście o 16.00)

 copyright © 2001 - 2021 MAGNUM Bartosz Cebula & Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

www.domdlugosza.sandomierz.org

Kałamarz księcia i pióro poety.

Ks. Jan Wiśniewski ofiarował do zbiorów Muzeum Diecezjalnego wiele pamiątek historycznych. Kolekcja ks. Wiśniewskiego miała charakter patriotyczny i takąż pełniła funkcję, przejawiającą się w gromadzeniu pamiątek ojczystych. Sam o sobie pisał: „żyłkę do zbierania starożytności ojczystych miałem nie po Izabelli z Flemingów Czartoryskiej, lecz jeszcze piłem z cierpień ojczyzny”.

W 1936 r. ks. Wiśniewski ofiarował do zbiorów muzeum Kałamarz księcia Józefa Poniatowskiego, w kształcie sarkofagu, z napisem „Umarł ze sławą dla chwały Ojczyzny”. Kałamarz był w posiadaniu Samuela Linde (1771-1847), autora monumentalnego Słownika języka polskiego. Ks. Wiśniewski nabył kałamarz w Radomiu od Emilii Brandt, jedynej żyjącej wówczas spadkobierczyni rodu Linde. Kiedy ks. Wiśniewski przekazywał kałamarz do muzeum, w jednej z szufladek znajdowało się pióro ptasie, zaostrzone na końcu, którym posługiwał się Bohdan Józef Zaleski (1802-1886), polski poeta okresu romantyzmu. (W ostatnim czasie do zbiorów Muzeum Historycznego miasta Tarnobrzega trafił list poety). Legenda księcia Poniatowskiego była żywa w polskim kolekcjonerstwie. Ks. Wiśniewski ofiarował do zbiorów muzeum jeszcze dwie figurki przedstawiające księcia Józefa Poniatowskiego, a także kilka rycin, których tematem jest śmierć księcia w nurtach rzeki Elstery w dniu 19 października 1813 r. 

 

         

                                                                                                 Księżna Poniatowska otrzymuje wiadomość o śmierci męża, Bruksela ok. 1820 akwaforta z miedziorytem, kolorowana ręcznie.

Z kolekcji Muzeum...