Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

www.domdlugosza.sandomierz.org

W Muzeum Diecezjalnym eksponowana jest barokowa szopka z XVIII w. Wchodzące w jej skład figury przedstawiające Trzech Króli, Hajduka, Kozaka, Pasterzy, wołu i osła, pochodzą z kościoła Ducha św. w Sandomierzu. Do wykonania figur wykorzystano drewno i płótno lniane, które pokryto polichromią, także fragmenty tkanin z XVII i XVIII w., galony i koronki. Dla części figur wykonano szaty z zabytkowych tekstyliów, które odwołują się do polskich ubiorów kontuszowych. Figurka wyobrażająca Matkę Bożą, umieszczona na drewnianym, polichromowanym tronie, pochodzi z dawnego klasztoru Panien Benedyktynek w Sandomierzu. Pod szatami zachowała się oryginalna polichromia z pocz. XVII w. (?): zaprawa kredowo-klejowa, folia srebrna laserowana czerwienią i fragmenty złocenia na czerwonym pulmencie. Figura wskutek przeróbek (nawarstwienie polichromii, ścięcie części draperii szat i włosów) całkowicie zmieniła swój wygląd. Pierwotnie była to rzeźba pełnoplastyczna o wys. ok. 60cm. Smukłą sylwetkę okrywała długa suknia z dekoltem o modelunku szat układających się w równoległe fałdy, których układ sugeruje lekki kontrapost. Nastrój rzeźby wydobywa zwłaszcza profilowe ujęcie, które ukazuje typ głowy z wypukłym podgolonym czołem, okolonym niegdyś przez faliste włosy opadające na plecy.

Figury trafiły do zbiorów Muzeum Diecezjalnego urządzonego przez ks. Józefa Rokosznego w kapitularzu katedry, a następnie były eksponowane w kolejnej siedzibie muzeum w Seminarium Duchownym - w sali trzeciej, gdzie zgromadzone zostały przede wszystkim zabytki pochodzące z sandomierskiego klasztoru Panem Benedyktynek. Obecnie figurki możemy oglądać w Domu Długosza.

Sandomierską szopką interesował się Angelo Stefanucci z Rzymu, kiedy przebywał w Polsce w 1958 r. Przygotowywał wówczas międzynarodową wystawę szopek. Angelo Stefanucci (1905-1990) był pomysłodawcą utworzenia w 1953 r. Stowarzyszenia Miłośników Szopek (Associazione Italiana Amici del Persepio), zrzeszającego ludzi pielęgnujących tradycję Świąt Bożego Narodzenia. Stowarzyszenie wydaje biuletyn „Il Presepio” poświęcony szopkarstwu. Warto wspomnieć, że współzałożycielem Stowarzyszenia był Polak Aleksander Kołtoński, działacz mieszkający we Włoszech od 1908 r. W 1954 r. Stowarzyszenie zorganizowało I Międzynarodowy Kongres Miłośników Szopek. Od 1967 r. Stowarzyszenie prowadzi w Rzymie Muzeum Szopek, które urządzone zostało w podziemiach kościoła pw. św. Quirica i św. Giulitty, usytuowanym w centrum starożytnego Rzymu. Zbiory muzeum zapoczątkowała prywatna kolekcja A. Stefanucci. Z czasem kolekcja wzbogaciła się o zbiory pochodzące z różnych regionów świata, w tym także szopki krakowskie. (opr. U. Stępień)

 

 

 

Z kolekcji Muzeum...

Godziny otwarcia: 

sezon zimowy: (od 16 X do 30 IV ) od wtorku do soboty: 9.00 - 15.30
                                                                  niedziele i święta: 13.30 - 15.30 (ostatnie wejście o 15.00) 

       sezon letni: (od 1 V do 15 X)     od wtorku do soboty: 9.00 - 16.30 

                                                                 niedziele i święta:  13.30 - 16.30 (ostatnie wejście o 16.00)

 copyright © 2001 - 2018 MAGNUM Bartosz Cebula & Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu