„Bonum Publicum” Nagroda Miasta Sandomierza                                         im. Aleksandra Patkowskiego w Muzeum Diecezjalnym

Podczas uroczystej gali XVIII edycji Bonum Publicum – Nagrody Miasta Sandomierza kustosz Urszula Stępień została uhonorowana za dokonania w zakresie kultury, utrwalania tradycji i pamięci historycznej  oraz za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju i promocji Muzeum Diecezjalnego.

 

Pragniemy przypomnieć list Aleksandra Patkowskiego do biskupa Jana Kantego Lorka, napisany w związku z uroczystością otwarcia Muzeum Diecezjalnego w Domu Długosza, w dniu 26 października 1937 roku.

W dniu otwarcia muzeum złożono wiele podpisów w pamiątkowej księdze, a na ręce biskupa Jana Kantego Lorka nadesłano wiele telegramów i listów z gratulacjami.

Na uroczystości nie był obecny - bo zaproszenie nadeszło w dniu otwarcia muzeum - Aleksander Patkowski, który przysłał list następującej treści:

 

Wasza Ekscelencjo, Czcigodny Księże Biskupie!

Najuprzejmiej dziękuję za łaskawe zaproszenie na otwarcie i poświęcenie Muzeum w Domu Długosza, które otrzymałem dzisiaj o godz. 11-ej, a więc już właściwie po tej pięknej i budującej uroczystości.      Z prawdziwym przeto żalem nie mogłem wziąć w niej udziału. Proszę łaskawie przyjąć moje najgorętsze życzenia, aby to wielkie i piękne dzieło, jakie dokonane zostało, podnosiło i szlachetniło każde serce ludzkie, które ogarniać je będzie i napełniało oczy zachwytem dla wielkiej naszej przeszłości, a da Bóg i dla nie mniej godnej teraźniejszości i przyszłości Polski. Aleksander Patkowski

 

 

26 października 2021

www.domdlugosza.sandomierz.org

Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

 copyright © 2001 - 2022 MAGNUM Bartosz Cebula & Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

Godziny otwarcia:

sezon zimowy: (od 16 X do 30 IV ) od wtorku do soboty: 9.00 - 15.30
                                                                  niedziele i święta: 13.30 - 15.30 (ostatnie wejście o 15.00) 

       sezon letni: (od 1 V  do  15 X)   od wtorku do soboty: 9.00 - 16.30 

                                                                 niedziele i święta:  13.30 - 16.30 (ostatnie wejście o 16.00)