Godziny otwarcia:

sezon zimowy: (od 16 X do 30 IV ) od wtorku do soboty: 9.00 - 15.30
                                                                  niedziele i święta: 13.30 - 15.30 (ostatnie wejście o 15.00) 

       sezon letni: (od 1 V do 15 X)     od wtorku do soboty: 9.00 - 16.30 

                                                                 niedziele i święta:  13.30 - 16.30 (ostatnie wejście o 16.00)

 copyright © 2001 - 2021 MAGNUM Bartosz Cebula & Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

www.domdlugosza.sandomierz.org

03 stycznia 2018

 Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. 

I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę".

                                                                                           

                                                                                      z Ewangelii wg św. Mateusza 2, 10b-11

 

 

 Zapraszamy

na Piąty Sandomierski

Orszak Trzech Króli !

" Gdy [Mędrcy] ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali...