Godziny otwarcia:

sezon zimowy: (od 16 X do 30 IV ) od wtorku do soboty: 9.00 - 15.30
                                                                  niedziele i święta: 13.30 - 15.30 (ostatnie wejście o 15.00) 

       sezon letni: (od 1 V do 15 X)     od wtorku do soboty: 9.00 - 16.30 

                                                                 niedziele i święta:  13.30 - 16.30 (ostatnie wejście o 16.00)

 copyright © 2001 - 2021 MAGNUM Bartosz Cebula & Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

www.domdlugosza.sandomierz.org

08 września 2017

W dniach 16 – 17 września Muzeum Diecezjalne zaprasza na 25. Europejskie Dni Dziedzictwa, które w tym roku odbywają się pod hasłem "Krajobraz Dziedzictwa. Dziedzictwo Krajobrazu”.

Muzeum przygotowało wydarzenia zatytułowane: „Krajobraz ekspozycji”. W ten sposób chcemy podkreślić fenomen ekspozycji urządzonej w latach 1936–1937 według zamysłu krakowskiego uczonego Karola Estreichera jun. (1906–1984). Możemy dziś powiedzieć, że Muzeum Diecezjalne stanowi przykład muzeum muzealnego, które zachowało reguły własnego powstania.

Wystawa w Domu Długosza, autorskie dzieło Karola Estreichera, jest bogata i dekoracyjna. Każde z wnętrz muzealnych zostało wypełnione różnego rodzaju zabytkami, jednak według pewnych czytelnych założeń tematycznych. Dzięki temu, mimo znacznego nagromadzenia zbiorów układ w każdej z sal jest przejrzysty. W niektórych miejscach K. Estreicher zastosował aranżację, która nawiązywać ma do dawnej funkcji wystawionych obiektów. Połączył również na ekspozycji przedmioty o dużej klasie artystycznej z mniej znamienitymi. Nadał w ten sposób wnętrzom nieodparty wdzięk romantyczny. Ekspozycja według zamysłu Karola Estreichera unaocznia sens ideowy zbiorów. Jest odzwierciedleniem głównej funkcji muzeum diecezjalnego, jaką było zachowanie od utracenia pamiątek przeszłości narodowej i kościelnej. Dlatego nie wydzielono osobnych kategorii eksponatów, pokazano je swobodnie w różnych salach, eksponując emocjonalny stosunek do przedmiotów, które ofiarodawcy chcieli doraźnie ocalić przed zniszczeniem. Przypominała również, że działania ks. Józefa Rokosznego – twórcy muzeum, miały sens patriotyczno-dydaktyczny i manifestowały wielką romantyczną ideę „pokrzepiania serc” narodu znajdującego się pod zaborami, zgodnie z którą, intencją było uchronienie dzieł sztuki przed zniszczeniem. 

Podczas Europejskich Dni Dziedzictwa zaprezentowany zostanie tekst nagrania, w którym Karol Estreicher jun. opowiada o odnalezieniu w 1937 r., w dawnym klasztorze Panien Benedyktynek w Sandomierzu kufra wypełnionego zabytkowymi tkaninami. Niektóre z tkanin, które prawdopodobnie mogły znajdować się w kufrze, o którym opowiada K. Estreicher zostaną specjalnie wyeksponowane: altembas florencki z XVI w., pas koronki o długości ponad trzech metrów z pocz. XVIII w. oraz pas jedwabnej tkaniny z haftem z XVII w.

(opr. Urszula Stępień)

 

 

 

25 Europejskie Dni Dziedzictwa