Godziny otwarcia:

sezon zimowy: (od 16 X do 30 IV ) od wtorku do soboty: 9.00 - 15.30
                                                                  niedziele i święta: 13.30 - 15.30 (ostatnie wejście o 15.00) 

       sezon letni: (od 1 V do 15 X)     od wtorku do soboty: 9.00 - 16.30 

                                                                 niedziele i święta:  13.30 - 16.30 (ostatnie wejście o 16.00)

 copyright © 2001 - 2021 MAGNUM Bartosz Cebula & Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

www.domdlugosza.sandomierz.org

08 kwietnia 2017

Ta pamiątkowa fotografia została wykonana 8 maja 1938 roku. Na tle portalu wejściowego do Domu Długosza w Sandomierzu sfotografowany został Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki. Właśnie obejrzał zbiory Muzeum Diecezjalnego, które w październiku 1937 r. udostępniono w odnowionym Domu Długosza.

 

Sandomierz był tego dnia  jednym z etapów podróży Prezydenta Rzeczypospolitej po terenie Centralnego Okręgu Przemysłowego. 5 maja wieczorem Prezydent wyruszył z Warszawy „specjalnym pociągiem”, 8 maja zwiedzał Zakłady Południowe, elektrownię i teren przyszłego portu rzecznego.

 

O wizycie Prezydenta Mościckiego zdano relację na łamach „Kroniki Diecezji Sandomierskiej”:

W dniu 8 maja przybył do Sandomierza prywatnie Prezydent Rzeczypospolitej prof. I. Mościcki. Wizytę miasta rozpoczął p. Prezydent od katedry, gdzie powitany według przepisów rytuału przez ks. Biskupa Administratora Apostolskiego, kapitułę i duchowieństwo, wysłuchał o godz. 9.30 Mszy św. odprawianej przez ks. Górskiego. Głowie Państwa towarzyszył wicepremier Kwiatkowski i ministrowie Poniatowski i Roman, oraz wice-min. Gen. Litwinowicz, woj. Dziadosz, jen. Wieczorkiewicz, jen. Szally i inni. Na Mszy św. zgodnie z życzeniem p. prezydenta była obecna młodzież szkolna, która odśpiewała unisono szereg polskich pieśni. Po Mszy św. udał się p. prezydent do Koprzywnicy dla obejrzenia obwałowania Koprzywianki, a następnie wróciwszy do Sandomierza, zwiedził szczegółowo muzeum diecezjalne, katedrę i ratusz. (KDS, nr  5, 1938,

s. 178-179).

 

W Muzeum Diecezjalnym towarzyszył Prezydentowi biskup Jan Kanty Lorek, Administrator Apostolski diecezji sandomierskiej (widoczny w dolnej części fotografii). Po lewej widzimy ks. prałata Edwarda Górskiego, kustosza muzeum. Obok Prezydenta Mościckiego stoi na fotografii wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski i Alfred Biłyk, wojewoda lwowski. Wśród wojskowych, którzy towarzyszyli prezydentowi byli: gen. Bryg. Kazimierz Schally, szef gabinetu wojskowego Prezydenta RP (stoi w wejściu do muzeum), gen. Bryg. Aleksander Litwinowicz, inżynier, który jako II wiceminister spraw wojskowych i szef administracji Armii, był bezpośrednio odpowiedzialny za budowę zakładów wojskowych w COP, gen. Bryg. Wacław Scaewola-Wieczorkiewicz, dowódca Okręgu Korpusu w Przemyślu i gen. Dyw. Tadeusz Kasprzycki

z Ministerstwa Spraw Wojskowych (za wiceministrem Kwiatkowskim). Muzeum zwiedzał wówczas również dr Zygmunt Skowroński, zastępca szefa kancelarii cywilnej. Wizyta Prezydenta Ignacego Mościckiego w Muzeum Diecezjalnym uwieczniona została podpisami w pamiątkowej księdze gości.

 


Podpis Ignacego Mościckiego i Eugeniusza Kwiatkowskiego w księdze  gości muzeum 

 

Na podstawie tekstu: U. Stępień, „Ze starego albumu. Goście Muzeum Diecezjalnego”),

„Zeszyty Sandomierskie” 26 (2008), s. 67-70.

 

 

Prezydent I. Mościcki i premier E. Kwiatkowski w Domu Długosza. W 80 rocznicę budowy COP