Godziny otwarcia:

sezon zimowy: (od 16 X do 30 IV ) od wtorku do soboty: 9.00 - 15.30
                                                                  niedziele i święta: 13.30 - 15.30 (ostatnie wejście o 15.00) 

       sezon letni: (od 1 V do 15 X)     od wtorku do soboty: 9.00 - 16.30 

                                                                 niedziele i święta:  13.30 - 16.30 (ostatnie wejście o 16.00)

 copyright © 2001 - 2021 MAGNUM Bartosz Cebula & Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

www.domdlugosza.sandomierz.org

05 października 2019

 

Vincentius Cadlubkonis,  Vincentius Kadlubek,  magister Vincentius Cadlubkonis magister, Vincentius dictus Kadlubek, Scholastyk, kapelan książęcy, kronikarz, prepozyt sandomierski, biskup krakowski, reformator diecezji, biskup Wincenty niegodny sługa Kościoła, fundator,  mnich.

 

Na fotografii przedstawienie Bł. Wincentego Kadłubka, miedzioryt punktowany Jana Ligbera z pocz. XIX w.

Zbiory Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu

 

Glossarium duchowe wyjęte z Kroniki Polskiej  bł. Wincentego Kadłubka:

 

Ziarna twoje nie giną, które ten lub ów zbiera.

 

Jest rzeczą roztropnego patrzeć spraw końca, bo to tylko dobre, czego koniec dobry. 

 

Na nic by się nie przydało na winorośli zaszczepić  latorośl, jeśliby się nie miało zrywać dojrzałych jagód.

 

Roztropny zbiera owoc cnoty we własnym sumieniu, mniej zaś doskonały w powierzchownej okazałości.

 

Gdy życzliwość towarzyszyć mi będzie i ciężar lżejszym się stanie i mozół trudem mi się nie wydaje.

 

W drodze bowiem przyjemne towarzystwo zmniejsza trudy podróży.

 

 

Zaproszenie na uroczystości ku czci bł. Wincentego Kadłubka: https://diecezjasandomierska.pl/zaproszenie-na-uroczystosci-ku-czci-bl-wincentego-kadlubka/

https://diecezjasandomierska.pl/mistrz-wincenty-kadlubek/

Błogosławiony mistrz Wincenty zwany Kadłubkiem
                        Patron diecezji sandomierskiej i miasta Sandomierza