Godziny otwarcia:

sezon zimowy: (od 16 X do 30 IV ) od wtorku do soboty: 9.00 - 15.30
                                                                  niedziele i święta: 13.30 - 15.30 (ostatnie wejście o 15.00) 

       sezon letni: (od 1 V do 15 X)     od wtorku do soboty: 9.00 - 16.30 

                                                                 niedziele i święta:  13.30 - 16.30 (ostatnie wejście o 16.00)

 copyright © 2001 - 2021 MAGNUM Bartosz Cebula & Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

www.domdlugosza.sandomierz.org

05 listopada 2020

 

W roku odzyskania przez Polskę niepodległości gościł w Sandomierzu Wizytator Apostolski ks. Achilles Ratti - od 1922 r. papież Pius XI.  Kanonicy kapituły katedralnej wraz z biskupem Marianem Ryxem oprowadzali dostojnego gościa po katedrze i kapitularzu, gdzie - jak zanotował ks. Jan Wiśniewski - z zainteresowaniem oglądał stare rękopisy, m.in. tekst Panteonu z 1335 r., kodeksu z Biblioteki Kapitulnej, a także rękawiczki św. Jadwigi. Ks. Andrzej Wyrzykowski, profesor Seminarium Duchownego, wygłosił wówczas, w języku łacińskim, referat o napadzie Tatarów na Sandomierz.

 

 

 

 

Ks. Wiśniewski przyjechał wówczas do Sandomierza z okazji wizyty Achillesa Ratti, z grupą 60 pielgrzymów - parafian z Borkowic. W zapiskach kronikarskich napisał, że rozlokował w Domu Długosza swoich parafian szczęśliwych i wdzięcznych. Pokazywał im zabytki Sandomierza, a także Muzeum Diecezjalne w Seminarium Duchownym.                                                                                                        

czytaj więcej w zakładce Wydarzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

Było to w 1918 roku…