Godziny otwarcia:

sezon zimowy: (od 16 X do 30 IV ) od wtorku do soboty: 9.00 - 15.30
                                                                  niedziele i święta: 13.30 - 15.30 (ostatnie wejście o 15.00) 

       sezon letni: (od 1 V do 15 X)     od wtorku do soboty: 9.00 - 16.30 

                                                                 niedziele i święta:  13.30 - 16.30 (ostatnie wejście o 16.00)

 copyright © 2001 - 2021 MAGNUM Bartosz Cebula & Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

www.domdlugosza.sandomierz.org

Rocznica Cudu nad Wisłą

 

Brewiarz, który należał do ks. Ignacego Skorupki,

                                                 z jego autografem: Ks. Skorupka z Warszawy.    Pamiątka historyczna z kolekcji ks. Jana Wiśniewskiego (1876-1943).

 

Na wyklejce Brewiarza ks. J. Wiśniewski zanotował m.in.: To część brewiarza Księdza Ignacego Skorupki bohatera narodowego poległego 15 VIII 1920 r. pod Radzyminem w obronie stolicy i Polski, otrzymałem 14 XII 1934 r. od jego przyjaciela i mojego, ks. Mieczysława Węglewicza, radomianina, byłego profesora Seminarium warszawskiego, prefekta szkół, zaś obecnie kanonika kapituły warszawskiej. Jest to wielka pamiątka narodowa.     
Ks. Wiśniewski urządził na plebanii w Borkowicach, koło Radomia (dawniej w diecezji sandomierskiej), gdzie był proboszczem od 1913 r. Muzeum pamiątek narodowych, gdzie zgromadził niezwykłą kolekcję o charakterze artystycznym i patriotyczno – narodowym, zadziwiającą bogactwem i różnorodnością.  Ekspozycja urządzona została na piętrze plebanii, w pięciu pokojach, a pamiątki historyczne były  rozłożone na stołach i każdy tworzył osobną wystawę tematyczną. Ks. Jana Wiśniewskiego możemy stawiać obok tych wybitnych kolekcjonerów polskich, którzy gromadzili swoje zbiory w czasach niewoli, aby w niepodległej już Polsce ofiarować je społeczeństwu.  

 

(opr. Urszula Stępień)

 

Z kolekcji Muzeum...

"Idźcie i nauczajcie"    

                                                            Mt 28,19