Doroczne wspomnienie                                               Błogosławionego biskupa i mnicha- Mistrza Wincentego.

Pierwszy Polak, który opisał dzieje narodu w Kronice polskiej obchodzi  liturgicznie swoje święto 9 października. Warto przy tej okoliczności wspomnieć, że to właśnie na jego twórczości kształtował swój warsztat pisarski wielki historyk Jan Długosz,    jednocześnie fundator mansjonarii, w której obecnie urządzone jest Muzeum Diecezjalne.

 

Problematykę historyczną poznawał on na wykładach mistrza Jana Dąbrówki komentującego w tym czasie                          na  Wydziale sztuk wyzwolonych  Kronikę  Wincentego Kadłubka. Jan Dąbrówka łączył w wykładach historię narodową         z etyką i wychowaniem moralnym, uważał bowiem, że po to się mówi o wielkich i szlachetnych czynach przodków,           aby potomni wstępowali w ich ślady. Długosz uznawał historię za mistrzynię życia, która kształtuje cnoty.

 

Oto niewielki portret Patrona naszego miasta i naszej diecezji pozostawiony przez jego wielkiego Wychowanka:

                                           "Wincenty obrał sobie naukę za szlachectwo, ojczyznę, matkę i karmicielkę. (...)

Jeszcze w czasie zarządzania stolicą biskupią w Krakowie napisał, dzięki niezwykłej żywości umysłu, stylem zręcznym          i gładkim kronikę o dziejach ojczystych. Napisał ją tak starannie i rozsądnie, że zyskał sławę równą pisarzom starożytnym,                                                                          których przez tyle wieków podziwiamy".

                                                   /  z Roczników Królestwa Polskiego Jana Długosza, księga VI  /


Fragment ryciny przedstawiającej Błogosławionego Wincentego Kadłubka,

ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego ( z kolekcji Księdza Józefa Rokosznego)

 

29 września 2020

www.domdlugosza.sandomierz.org

Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

 copyright © 2001 - 2022 MAGNUM Bartosz Cebula & Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

Godziny otwarcia:

sezon zimowy: (od 16 X do 30 IV ) od wtorku do soboty: 9.00 - 15.30
                                                                  niedziele i święta: 13.30 - 15.30 (ostatnie wejście o 15.00) 

       sezon letni: (od 1 V  do  15 X)   od wtorku do soboty: 9.00 - 16.30 

                                                                 niedziele i święta:  13.30 - 16.30 (ostatnie wejście o 16.00)