Dzień odpustu bł. Wincentego Kadłubka,                                          patrona Sandomierza i Diecezji Sandomierskiej 

9 października (niedziela) w godz. od 11 do 15 zapraszamy do ogrodu przy Domu Długosza. Znajduje się tam renesansowe założenie nawiązujące do ogrodu ziół leczniczych XVI-wiecznego lekarza i botanika kanonika Marcina z Urzędowa.

 

W dzień odpustu bł. Wincentego Kadłubka, patrona Sandomierza i Diecezji Sandomierskiej nasze Muzeum będzie uczestniczyć w Żywych Obrazach Historii, VIII edycji prezentacji bohaterów legendarnych i historycznych związanych z dziejami Sandomierza.


W naszym ogrodzie zagoszczą m.in. sandomierscy lekarze:

 

- kanonik Marcin z Urzędowa - (ok. 1500 - 1573), jeden z pierwszych polskich botaników; profesor Akademii Krakowskiej; ukończył medycynę na uniwersytecie w Padwie; od 1563 kanonik sandomierski; autor "Herbarza Polskiego to jest o przyrodzeniu ziół i drzew rozmaitych" - ilustrowane dzieło w zakresie botaniki lekarskiej;

 

- Stanisław Bartolon Starszy – XVI w., zajmujący się oprócz medycyny handlem zbożowym; był jednym z najbogatszych mieszczan, co pozwoliło mu przeznaczać znaczne sumy na potrzeby miasta m.in. na naprawę i modernizację murów obronnych oraz na urządzenie wodociągów. Za swoje zasługi został w 1589 r. nobilitowany;

 

- Jan Porębny - XVI w. doktor medycyny i filozofii;

 

- Izaak Starszy z żoną - XVI w. - nadworny lekarz Kazimierza Jagiellończyka;


W XVI w. sandomierscy lekarze byli tak znani i szanowani, że w Polsce wówczas mówiło się o nieuleczalnie chorym człowieku, że już mu i sędomirski doktór nie pomoże


Przy Domu Długosza zawitają także:


- kardynał Zbigniew Oleśnicki - (1430-1493) biskup krakowski, pierwszy kardynał narodowości polskiej, doradca Władysława II Jagiełły i Władysława III Warneńczyka;

 

- Elżbieta z Gostomskich Sieniawska - (1573-1624), marszałkowa nadworna koronna, fundatorka klasztoru benedyktynek w Sandomierzu;

 

- córki Elżbiety Sieniawskiej:

Zofia Sieniawska - pierwsza ksieni sandomierskiego konwentu, która rozpoczęła budowę murowanego klasztoru (1627r.);

 

- Elżbieta Sieniawska - benedyktynka zmarła po profesji w 1611 r.


Gdy życzliwość towarzyszyć mi będzie i ciężar lżejszym się stanie i mozół trudem mi się nie wydaje. W drodze bowiem przyjemne towarzystwo zmniejsza trudy podróży.

                                                                                                                                                 bł. Wincenty Kadłubek

 

 

 

 

 

05 października 2022

www.domdlugosza.sandomierz.org

Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

 copyright © 2001 - 2022 MAGNUM Bartosz Cebula & Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

Godziny otwarcia:

sezon zimowy: (od 16 X do 30 IV ) od wtorku do soboty: 9.00 - 15.30
                                                                  niedziele i święta: 13.30 - 15.30 (ostatnie wejście o 15.00) 

       sezon letni: (od 1 V  do  15 X)   od wtorku do soboty: 9.00 - 16.30 

                                                                 niedziele i święta:  13.30 - 16.30 (ostatnie wejście o 16.00)