NORWID.    "Pomiędzy świtem
                                                                                   a nocy zniknięciem"

   W obchody Jubileuszu dwusetnej rocznicy urodzin autora Promethidiona włączyło się Muzeum KUL oraz Ośrodek Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL wraz z Fundacją Museion Norwid, poprzez organizację wystawy: Norwid. „Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem", której otwarcie miało miejsce 28 października 2021, w Muzeum KUL. Wystawa potrwa do 31 stycznia 2022 r.

     Nasze Muzeum wypożyczyło na wystawę rysunek Cypriana Norwida zatytułowany Mędrzec (atrament, pióro, ołówek, papier, ok. 13x10cm ), pochodzący z kolekcji ks. Jana Wiśniewskiego. 

   Autorzy wystawy, w  tytule zaczerpniętym z poematu Quidam, chcieli z jednej strony odwołać się do poetyckiej metafory ludzkiego życia, z drugiej – wyeksponować oryginalność Norwidowskiego obrazowania, któremu towarzyszy przekonanie o kruchości egzystencjalnej człowieka, a zarazem o jego eschatologicznym przeznaczeniu. W przesłanie wystawy wpisuje się sandomierskie norwidianum - kameralne, wymowne studium dramatis personae, opisane wyrafinowaną linią obrazującą silne emocje autora, wieloznaczne, nasuwające rozmaite interpretacje. Możemy się domyślać, że wygląd przedstawionej postaci koresponduje z cechami powierzchowności autora. Nade wszystko jest to przedstawienie  myśliciela, mędrca, symboliczne wyobrażenie samotności, melancholii, niewoli i opuszczenia. Charakteru uniwersalnego nadaje temu przedstawieniu klepsydra, trzymana przez Mędrca w dłoniach. Jest  symbolem przemijania i śmierci, która dla chrześcijan nie jest jednak kresem. Jest pełna metafor i refleksji filozoficznych  o  profetycznym przesłaniu.

W ramach wymiany muzealnej prezentujemy wypożyczoną z Muzeum KUL litografię Leona Wyczółkowskiego z 1921r. "Wnętrze Katedry Wawelskiej z nagrobkiem Króla Władysława Warneńczyka".

 

                                                       /www.mobile.twitter.com/muzeumkul/

18 listopada 2021

www.domdlugosza.sandomierz.org

Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

 copyright © 2001 - 2022 MAGNUM Bartosz Cebula & Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

Godziny otwarcia:

sezon zimowy: (od 16 X do 30 IV ) od wtorku do soboty: 9.00 - 15.30
                                                                  niedziele i święta: 13.30 - 15.30 (ostatnie wejście o 15.00) 

       sezon letni: (od 1 V  do  15 X)   od wtorku do soboty: 9.00 - 16.30 

                                                                 niedziele i święta:  13.30 - 16.30 (ostatnie wejście o 16.00)