Godziny otwarcia:

sezon zimowy: (od 16 X do 30 IV ) od wtorku do soboty: 9.00 - 15.30
                                                                  niedziele i święta: 13.30 - 15.30 (ostatnie wejście o 15.00) 

       sezon letni: (od 1 V do 15 X)     od wtorku do soboty: 9.00 - 16.30 

                                                                 niedziele i święta:  13.30 - 16.30 (ostatnie wejście o 16.00)

 copyright © 2001 - 2021 MAGNUM Bartosz Cebula & Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

www.domdlugosza.sandomierz.org

07 listopada 2019

 

    W tym roku mija setna rocznica śmierci ks. Jana Gajkowskiego (1866-1919), wybitnego kapłana diecezji sandomierskiej, pisarza i społecznika. Wypadło mu żyć w czasach bardzo burzliwych, nie tylko dla narodu polskiego, ale i dla Kościoła w naszej ojczyźnie.

    W latach 1895-1913 ks. Gajkowski był profesorem w Seminarium Duchownym, gdzie wykładał historię Kościoła, język polski i niemiecki, wymowę kościelną, introdukcję do Pisma św. i patrologię.

Był wielkim miłośnikiem książki. Zgromadził dużą i cenną bibliotekę. Główną pasją ks. Gajkowskiego było pisarstwo, czemu oddawał się z poświęceniem i zamiłowaniem. W 1908 r. ks. Gajkowski założył miesięcznik „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, który redagował do śmierci. Kronika Diecezji należy do najstarszych katolickich periodyków, które zachowały zasadę ciągłości wydawniczej.

 

 

 Pamiętamy o ks. Janie Gajkowskim (1866-1919)