Godziny otwarcia:

sezon zimowy: (od 16 X do 30 IV ) od wtorku do soboty: 9.00 - 15.30
                                                                  niedziele i święta: 13.30 - 15.30 (ostatnie wejście o 15.00) 

       sezon letni: (od 1 V do 15 X)     od wtorku do soboty: 9.00 - 16.30 

                                                                 niedziele i święta:  13.30 - 16.30 (ostatnie wejście o 16.00)

 copyright © 2001 - 2021 MAGNUM Bartosz Cebula & Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

www.domdlugosza.sandomierz.org

11 stycznia 2020

"...A w naszej ziemi Sandomierskiej wszędzie manifestowano uczucia patriotyczne obchodami, zaproszeniami na nabożeństwa w intencji Ojczyzny i poległych, sypano kopce, stawiano na nich zwykłe krzyże, do których na spojeniu przypinano cierniowe wieńce".

Ksiądz Jan Wiśniewski, Udział księży z Diecezji Sandomierskiej w Powstaniu Styczniowym, Radom 1927.

 

Na fotografii fragment Medalionu Pożegnanie wojskowych z Ojczyzną przy słupie granicznym. Medalion z czasów żałoby narodowej po upadku powstań 1831 i 1863 r.-  Wykonał prawdopodobnie  Jan Salomon Mincheimer, wybitny medalier i rytownik, autor licznych prac o wymowie patriotycznej.  Ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu

 

 

"Piękną kartę w historii powstania Styczniowego, odważę się powiedzieć, że z innych Diecezji może najpiękniejszą, ma duchowieństwo Diecezji Sandomierskiej."