Poznaj swoją godność chrześcijaninie!

Boże Narodzenie, XVI wiek, obraz z kościoła św. Piotra i Pawła w Obrazowie

 

Obraz przedstawia scenę narodzenia Pana Jezusa. Na pierwszym planie Dzieciątko leży w drewnianym żłóbku, Maria i Józef pochylają się nad Nim w geście adoracji. Ciało ma owinięte sztywno w białą tkaninę i przewiązane czerwoną taśmą, jako symbol krwi i ofiary. Żłób nawiązuje do krzyża, a jednocześnie do ołtarza – spoczywa na nim Ciało Pana, jako pokarm dla wierzących. Wół i osioł dyskretnie przyglądają się Nowonarodzonemu. Ich obecność nawiązuje do słów Izajasza: Wół rozpoznaje swego pana i osioł żłób swego właściciela (Iz 1, 3). Wół symbolizuje Żydów, osioł zaś pogan.

 

W oddali znajdują się fragmenty dwóch budowli. Po prawej stronie kolumny i sklepienia Domu Dawidowego, po lewej zaś te same kolumny, ale ze słomianym dachem nawiązującym do stajni betlejemskiej; nad nią muzykujący aniołowie. To miejsce styku tego co było, z tym co następuje. Wypełniło się proroctwo Izajasza: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel (Iz 7, 14). Nowe Przymierze budowane jest na Starym, a to dobiegło już końca, nie trzeba już oczekiwać, zbawienie przyszło i Jest pośród nas.

 

Scena emanuje milczeniem, ciszą, ciepłem, a jednocześnie jest pełna tajemnicy i powagi. Noc Wcielenia łączy się z nocą Paschy, bo już teraz spełnia się w swym zaczątku to, co się dokona w momencie Zmartwychwstania – „objawienie chwały Boga w zmartwychwstaniu Chrystusa przez Ducha Świętego” (bp. Wacław Świerzawski). Być chrześcijaninem to nieustannie wchodzić w ową dynamikę: mieć świadomość, że jest się ocalonym, usprawiedliwionym i powołanym do wolności, wchodzić na drogę zapoczątkowaną przez chrzest, która prowadzi do tego, by umierać dla grzechu i żyć dla Boga. „Poznaj swoją godność chrześcijaninie!” woła św. Leon Wielki w dzień Narodzenia Pańskiego, ową godność człowieka odkupionego i zbawionego. Słowo Ojca „przysposabia nas do przyjęcia Boga, a Bogu daje możność zamieszkania w człowieku”, bo tak spodobało się Ojcu.

 

W Dziecięciu objawia się Bóg-Miłość: przychodzi ubogi, bezbronny, nie używając siły, by człowiek mógł Go przyjąć w wolności. W Jezusie Bóg przyjmuje właśnie taką kondycję, bo chce zdobyć nas miłością i doprowadzić do naszej prawdziwej tożsamości dziecka Bożego.

Opr. s. Karolina Ostopinko

 

20 grudnia 2018

www.domdlugosza.sandomierz.org

Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

 copyright © 2001 - 2022 MAGNUM Bartosz Cebula & Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

Godziny otwarcia:

sezon zimowy: (od 16 X do 30 IV ) od wtorku do soboty: 9.00 - 15.30
                                                                  niedziele i święta: 13.30 - 15.30 (ostatnie wejście o 15.00) 

       sezon letni: (od 1 V  do  15 X)   od wtorku do soboty: 9.00 - 16.30 

                                                                 niedziele i święta:  13.30 - 16.30 (ostatnie wejście o 16.00)