Godziny otwarcia:

sezon zimowy: (od 16 X do 30 IV ) od wtorku do soboty: 9.00 - 15.30
                                                                  niedziele i święta: 13.30 - 15.30 (ostatnie wejście o 15.00) 

       sezon letni: (od 1 V do 15 X)     od wtorku do soboty: 9.00 - 16.30 

                                                                 niedziele i święta:  13.30 - 16.30 (ostatnie wejście o 16.00)

 copyright © 2001 - 2021 MAGNUM Bartosz Cebula & Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

www.domdlugosza.sandomierz.org

21 grudnia 2020

… oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: "Bóg z nami".

 

                                                                        Z liturgii Wieczornej Mszy Świętej w Wigilię Bożego Narodzenia

                                                                                                                                                      Mt 1, 20b-23

 

      Przeżywając święty czas Bożego Narodzenia życzymy, by dar bliskiej i miłującej obecności Boga z nami uzdrawiał nasze serca i ciała, a Święty Józef przez swą ufną miłość objawioną w przyjęciu do siebie Maryi i Syna Bożego wypraszał nam dary pokoju i radości na każdy dzień nowego 2021 roku

                                                                                      Z serdeczną pamięcią

 

                                                                                              Dyrektor Muzeum Diecezjalnego

                                                                                                             ks. Andrzej Rusak

                                                                                                         z gronem Pracowników


 

 

Prosimy o przyjęcie naszych ŻYCZEŃ na czas  BOŻEGO NARODZENIA I NOWY ROK 2021