Godziny otwarcia:

sezon zimowy: (od 16 X do 30 IV ) od wtorku do soboty: 9.00 - 15.30
                                                                  niedziele i święta: 13.30 - 15.30 (ostatnie wejście o 15.00) 

       sezon letni: (od 1 V do 15 X)     od wtorku do soboty: 9.00 - 16.30 

                                                                 niedziele i święta:  13.30 - 16.30 (ostatnie wejście o 16.00)

 copyright © 2001 - 2021 MAGNUM Bartosz Cebula & Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

www.domdlugosza.sandomierz.org

26 lipca 2017

                      Dziedzictwo artystyczne Kościoła sandomierskiego zgromadzone w Muzeum Diecezjalnym w Domu Długosza, jest świadectwem wielkiego zrozumienia wartości sztuki, a także świadomości jej ewangelizacyjnego posłannictwa. Dzieła sztuki odkrywają nam świat tego, co niewidzialne i czego nie możemy do końca nazwać. Dają możliwość przybliżenia wielkiej prawdy Tajemnicy Odkupienia. Powstałe bowiem z inspiracji Pisma Świętego i tradycji chrześcijańskiej, stają się jakby odblaskiem tej niezgłębionej Tajemnicy. Jak pisał Jan Paweł II w „Liście do artystów” wiara potrzebuje sztuki, a każda autentyczna inspiracja artystyczna wykracza poza to, co postrzegają zmysły, sam zaś artysta, poszukuje ukrytego sensu rzeczy i z wielkim trudem stara się wyrazić rzeczywistość niewysłowioną. Zbiory Muzeum Diecezjalnego pokazują jak niewyczerpane są możliwości sztuki i tym samym wpisują się w zainicjowane przez ks. bpa Krzysztofa Nitkiewicza dzieło ewangelizacji Sandomierza. Zachęcamy w tych  dniach także do zadumy nad dziełami sztuki, a przekonamy się, że głos Boży stanie się dla nas bardziej słyszalny. 

 

 

                                                        "To bowiem, co widzialne, przemija,

                                                          to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie"

 

                                                                                                               2 Kor 4, 18

 


Przez   widzialne   do   niewidzialnego...