ŚWIĘTA CODZIENNOŚĆ

Święta Marta, Agnieszka i Klara (Kinga?), Małopolska (Kraków?), ok. 1430-1440, tempera na drewnie lipowym.
 
Według najnowszych badań postać niewiasty w stroju zakonnym, z księgą w ręku, podtrzymującą pionowo ustawioną laskę, z której wyrastają ulistnione gałązki, może być identyfikowana ze św. Kingą. Jej lipowa laska, jak przekazuje legenda hagiograficzna, w cudowny sposób wypuściła liście. W klasztorze klarysek w Starym Sączu przez wieki otaczano kultem lipę, wiązaną z tym cudownym wydarzeniem z życia św. Kingi.
Liryczne w nastroju przedstawienie ukazuje trzy święte niewiasty zasiadające na wspólnej ławie w symetrycznym, fryzowym układzie, co pozostaje w malarstwie tablicowym Małopolski zjawiskiem odosobnionym. Tło kompozycji, zamiast gotyckich elementów architektonicznych wypełnia płasko rozwieszona tkanina, ozdobiona ornamentyką roślinną w postaci palmet i kwiatonów oraz sylwetami skrzydlatych smoków, motywów jakie występowały na czternastowiecznych tkaninach włoskich.
 
Na obrazie niewiasty pozostają ze sobą w dialogu. Jest to najstarszy w polskiej sztuce przykład przedstawienia określanego jako "Sacra Conversatione" (Święta Rozmowa).
 
Wiele zwykłych, niepozornych zdarzeń wypełnia naszą codzienność. Bóg podczas chaosu naszego dzisiaj wydaje się być w oddali. Ale to właśnie w tej mozaice dnia Bóg chce nas obdarować Swoją miłującą Obecnością, chce się z nami spotkać. Codzienne zadania czy zdarzenia mają związek z Bogiem. Ważne jest z jakim zaangażowaniem my wchodzimy w nasz dzień; czynność może być prosta, ale najważniejsze, aby wykonać ją dobrze. Wszystko może być święte jeśli dostrzegamy „łaskę codzienności – Boży dar zawarty w najzwyklejszych wydarzeniach szarego życia, uchwytny dopóty, dopóki trwa ich zwyczajność” (K. Rahner).
 
Wydaje się, że trzy niewiasty: św. Marta, św. Agnieszka i św. Kinga żyły łaską codzienności, każda zaangażowana w pełni w zadanie, które zostało im powierzone. Przedstawienie ukazuje trzy kobiety ze swoimi atrybutami, podkreślającymi odrębność każdej z nich – gościnność św. Marty, łagodność św. Agnieszki i mądrość św. Kingi Każdy z nas ma swoje atrybuty. (dr Urszula Stępień, s. Sylwia Kunz)
 
 

 

31 października 2023

www.domdlugosza.sandomierz.org

Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

 copyright © 2001 - 2022 MAGNUM Bartosz Cebula & Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

Godziny otwarcia:

sezon zimowy: (od 16 X do 30 IV ) od wtorku do soboty: 9.00 - 15.30
                                                                  niedziele i święta: 13.30 - 15.30 (ostatnie wejście o 15.00) 

       sezon letni: (od 1 V  do  15 X)   od wtorku do soboty: 9.00 - 16.30 

                                                                 niedziele i święta:  13.30 - 16.30 (ostatnie wejście o 16.00)