To jest Ciało Moje za życie świata (J 6, 51)

IV Kongres Eucharystyczny Diecezji Sandomierskiej

W związku z rozpoczętym w Diecezji Sandomierskiej Kongresem Eucharystycznym w zakładce Z kolekcji Muzeum będziemy prezentować zabytki ukazujące Ofiarę Eucharystyczną. Niektóre z nich zostaną zaprezentowane
na przygotowywanej przez nasze muzeum wystawie zatytułowanej Nie samym chlebem...

     Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba (1 Kor 10,17) Jednak nie samym chlebem żyje człowiek, ale także uczestnicząc w uczcie Słowa Bożego. Bóg umacnia nas Chlebem Słowa i Chlebem Eucharystii. Musimy tylko w pełni zrozumieć zaproszenie do wspólnego stołu, spożyć posiłek razem, we Wspólnocie z Chrystusem, aby pokrzepić się i umocnić, zaczerpnąć sił na drogę!

 

Na wystawę, która będzie urządzona w podziemiach Domu Długosza zapraszamy od 17 kwietnia 2020 r.

 

Na fotografii: Fiat Pax in virtute tuam. To ja jestem, Pokój wam. Miedzioryt kolorowany temperą, (fragment) 2 poł. XVII w., dzieło Jana Aleksandra Gorczyna (ok 1618-1695).

 

                          

 

14 stycznia 2020

www.domdlugosza.sandomierz.org

Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

 copyright © 2001 - 2022 MAGNUM Bartosz Cebula & Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

Godziny otwarcia:

sezon zimowy: (od 16 X do 30 IV ) od wtorku do soboty: 9.00 - 15.30
                                                                  niedziele i święta: 13.30 - 15.30 (ostatnie wejście o 15.00) 

       sezon letni: (od 1 V  do  15 X)   od wtorku do soboty: 9.00 - 16.30 

                                                                 niedziele i święta:  13.30 - 16.30 (ostatnie wejście o 16.00)