Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 18 -25 stycznia 2022

 

Sandomierz jest miejscem, gdzie współistnieją cechy sztuki sakralnej i wyznania wiary Wschodu i Zachodu. Znajduje się tu wiele dzieł sztuki, za pomocą których możemy prowadzić dialog myśli teologicznych wywodzących się z tradycji łacińskiej i bizantyńskiej. Jedne odpowiadają porządkowi zachodniemu, inne za pomocą, określonych kanonów ikonograficznych, hierarchii form, porządku planów, symboliki gestów, odwołują się do swoistego języka artystycznego wypracowanego w kościołach wschodnich. Wszystkie pochodzą z tego samego źródła – z wiary w Chrystusa.

Najwspanialszą artystyczną manifestacją jedności chrześcijaństwa są malowidła bizantyńskie – wielka fundacja króla Władysława Jagiełły dla kolegiaty w Sandomierzu. Król roztaczał nad wschodnim malarstwem patronat szczególny, wskazywał „kim jest i skąd przychodzi”. W sandomierskiej kolegiacie dekorację malarską umiejscowiono na ścianach prezbiterium. Mimo iż nie ukazano tutaj wszystkich tematów jakie występują w bizantyńskich budowlach sakralnych, zachowano dla nich właściwe miejsca w całości programu, dostosowując bizantyński program ikonograficzny do architektury gotyckiej. (U.S.)

 

 

Poniżej zamieszczamy link

z przesłaniem Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza na Tydzień  Modlitw o Jedność Chrześcijan:

 

https://diecezjasandomierska.pl/przeslanie-biskupa-sandomierskiego-na-tydzien-modlitw-o-jednosc-chrzescijan/

 

 

 

Na jednej z cegieł przechowywanych w Muzeum Diecezjalnym, pochodzącej przypuszczalnie z kościoła dominikanów            w Sandomierzu, odciśnięto stemplem wyobrażenie tronującego Michała Archanioła i napis DANIHEL.

 

12 stycznia 2022

www.domdlugosza.sandomierz.org

Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

 copyright © 2001 - 2022 MAGNUM Bartosz Cebula & Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

Godziny otwarcia:

sezon zimowy: (od 16 X do 30 IV ) od wtorku do soboty: 9.00 - 15.30
                                                                  niedziele i święta: 13.30 - 15.30 (ostatnie wejście o 15.00) 

       sezon letni: (od 1 V  do  15 X)   od wtorku do soboty: 9.00 - 16.30 

                                                                 niedziele i święta:  13.30 - 16.30 (ostatnie wejście o 16.00)