Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Z naszych zbiorów:

 

Velum- nakrycie na kielich mszalny.

 

W centralnej części przedstawienie Matki Bożej w typie Niewiasty Apokaliptycznej, XVII w., haft złotą i srebrną nicią na podkładzie, haft aplikowany na tkaninę jedwabną, twarz i dłonie wykonane z papieru.

 

 

Z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian  15, 54-57:

 

"A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: "Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?" Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo  Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa".

 

 

 

 „Boże, Ty wejrzałeś na pokorę Najświętszej Maryi Panny

i wyniosłeś Ją do godności Matki Twojego Jedynego Syna,

a w dniu dzisiejszym uwieńczyłeś Ją najwyższą chwałą,

spraw, abyśmy zbawieni przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,

przez Jej prośby mogli wejść do wiecznej chwały.

Przez naszego Pana”.

 

                                                                                                    kolekta z Mszy Świętej wigilijnej

na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

 

 

 

 

 

 

09 sierpnia 2017

www.domdlugosza.sandomierz.org

Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

 copyright © 2001 - 2022 MAGNUM Bartosz Cebula & Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

Godziny otwarcia:

sezon zimowy: (od 16 X do 30 IV ) od wtorku do soboty: 9.00 - 15.30
                                                                  niedziele i święta: 13.30 - 15.30 (ostatnie wejście o 15.00) 

       sezon letni: (od 1 V  do  15 X)   od wtorku do soboty: 9.00 - 16.30 

                                                                 niedziele i święta:  13.30 - 16.30 (ostatnie wejście o 16.00)