Wymiana  muzealna

           W ramach wymiany muzealnej z Zamkiem Królewskim na Wawelu, którą zainicjował biskup Krzysztof Nitkiewicz, w naszym muzeum eksponowane są dwa nowe dzieła malarskie. Zawieszone zostały w miejsce obrazów wypożyczonych do Krakowa na wystawę „Obraz Złotego Wieku”Portretu króla Władysława Jagiełły i Pokłonu Trzech Króli.

       Na ekspozycji prezentowany jest obraz Zmartwychwstanie, dzieło niemieckiego malarza Bruyna Bartholomeusa st. wykonane w latach 1530-1540. Jest to dynamiczna kompozycja o cechach manierystycznych, charakteryzująca się wysokim poziomem warsztatowym, co jest widoczne w precyzyjnym rysunku detali, zwłaszcza elementów strojów żołnierzy, którzy czuwali przy grobie Chrystusa.

 

             Drugi obraz namalowany w 4 ćw. XVI w. przedstawia Wielką Rodzinę Marii.                To interesujące pod względem ikonograficznym dzieło ukazuje 25 postaci krewnych           i powinowatych św. Anny, Maryi i Jezusa. Kompozycja obrazu rozbudowana jest wokół trzech córek św. Anny, ich małżeństw i zrodzonych z nich dzieci. Zgromadzone osoby wyraźnie skłaniają się w kierunku centralnej grupy – św. Anny, córki Marii i jej syna Jezusa. Św. Anna jest jedną z głównych postaci Rodziny Marii. Zanim zobrazowano Wielką Rodzinę Marii najpowszechniejszym wizerunkiem przedstawiającym relacje rodzinne Marii, Anny i Jezusa, była grupa określana mianem Święta Anna Samotrzeć.

         Prezentowany obraz jest interesującą realizacją portretu zbiorowego. Po bokach centralnej grupy ukazano postaci córek św. Anny i ich dzieci. Mali krewni Chrystusa trzymani są w ramionach, siedzą na kolanach swych matek lub bawią się u ich stóp.         Po prawej Maria Kleofasowa z synami: Jakubem Młodszym, Józefem Sprawiedliwym, Szymonem Apostołem i Judą Tadeuszem. Z lewej Maria - matka synów Zebedeusza, która powiła Jana Ewangelistę i Jakuba Starszego. W tle występują: Zebedeusz, Anna Prophetissa – prorokini Anna, Anna i Elkana z synem Samuelem, Anna Emerencja - matka św. Anny, Józef, Salomas, Symeon, Joachim, Zachariasz, Elżbieta z Janem Chrzcicielem, Kleofas, Alfeusz. (opr. dr Urszula Stępień)

 

 

        

01 września 2023

www.domdlugosza.sandomierz.org

Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

 copyright © 2001 - 2022 MAGNUM Bartosz Cebula & Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

Godziny otwarcia:

sezon zimowy: (od 16 X do 30 IV ) od wtorku do soboty: 9.00 - 15.30
                                                                  niedziele i święta: 13.30 - 15.30 (ostatnie wejście o 15.00) 

       sezon letni: (od 1 V  do  15 X)   od wtorku do soboty: 9.00 - 16.30 

                                                                 niedziele i święta:  13.30 - 16.30 (ostatnie wejście o 16.00)