Godziny otwarcia:

sezon zimowy: (od 16 X do 30 IV ) od wtorku do soboty: 9.00 - 15.30
                                                                  niedziele i święta: 13.30 - 15.30 (ostatnie wejście o 15.00) 

       sezon letni: (od 1 V do 15 X)     od wtorku do soboty: 9.00 - 16.30 

                                                                 niedziele i święta:  13.30 - 16.30 (ostatnie wejście o 16.00)

 copyright © 2001 - 2021 MAGNUM Bartosz Cebula & Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

www.domdlugosza.sandomierz.org

28 lipca 2017

                                   "To bowiem, co widzialne, przemija,

                                  to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie"

 

                                                       2 Kor 4, 18

 

 

     29 lipca sobota,

 

                   godz. 13: 

 

                   "Symbolika w sztuce chrześcijańskiej,                                                                          na przykładzie dzieł ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego"

 

     

                   godz. 14:

 

                   "Symbolika koralu,

                    na przykładzie Relikwiarza drzewa Krzyża Świętego"

Zapraszamy...