Zmarł ks. prałat Jerzy Lewiński

“Kapłaństwo swoje kocham i nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Kapłaństwo jest piękne, ale też trudne. Człowiek ciągle uświadamia sobie, że nie dorasta do tego daru. Na obrazku prymicyjnym wpisałem słowa św. Pawła: „I żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus” (Gal 2,20). Całym sercem służę Bogu, Kościołowi i ludziom – a do tego potrzebna jest pomoc Boża”.

 

Zmarł ks. Jerzy Lewiński (ur. 1930 r.). W latach 1985-1990 ks. Jerzy Lewiński z ramienia Kurii Diecezjalnej pełnił funkcję dyrektora Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu.

 

Święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 1955 r. z rąk biskupa Jana Kantego Lorka. Jako wikariusz pracował w Starachowicach, Ostrowcu Świętokrzyskim i Staszowie. Napisał prace doktorską  z zakresu historii prawa kanonicznego w 1968 r. Pracował w Kurii Diecezjalnej, a od 1990 r., od początku powstania Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie był wykładowcą tej uczelni, gdzie też przez lata pełnił obowiązki prefekta. Został mianowany kanonikiem honorowym, a następnie gremialnym Kapituły Katedralnej w Sandomierzu, kapelanem honorowym Jego Świątobliwości oraz prałatem kustoszem Kapituły Katedralnej w Sandomierzu.

 

Jako Dyrektor był wymagający dla opiekunów muzeum, ale przede wszystkim dla siebie. W trudnych czasach działalności Muzeum Diecezjalnego przeprowadził reinwentaryzację zbiorów na ekspozycji, w konfrontacji z Katalogiem zbiorów sporządzonym przez Karola Estreichera jun. w latach 1938-1939. Wszystkie zbiory zostały także sfotografowane. Zainicjował współpracę z konserwatorami środowiska krakowskiego i warszawskiego, którą to współpracę muzeum kontynuuje do dzisiaj.

 

 

Ksiądz Jerzy Lewiński jako dyrektor Muzeum Diecezjalnego

 

04 maja 2022

www.domdlugosza.sandomierz.org

Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

 copyright © 2001 - 2022 MAGNUM Bartosz Cebula & Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

Godziny otwarcia:

sezon zimowy: (od 16 X do 30 IV ) od wtorku do soboty: 9.00 - 15.30
                                                                  niedziele i święta: 13.30 - 15.30 (ostatnie wejście o 15.00) 

       sezon letni: (od 1 V  do  15 X)   od wtorku do soboty: 9.00 - 16.30 

                                                                 niedziele i święta:  13.30 - 16.30 (ostatnie wejście o 16.00)